Laske virtuaalipalvelimen hinta

CPU coret

Jokaisessa coressa on vähintään 2.26 GHz vCore-tehoa

Muisti

Muistimäärä minimissään 256 Mt

Levytila

RAID-10 levytilaa nopeilla levyillä

Hinta
/kk
Windows
Linux
Ei varmuuskopiointia
Varmuuskopiointi

DevNet Datacenter Aleksi

DevNetin 2016 valmistunut yli 100m² kokoinen palvelinsali on nykyaikainen ja turvallinen. Nykyaikainen palvelinsali
on varustettu kahdennetulla tekniikalla, jotta DevNet voi vastata kasvaneisiin asiakasvaatimuksiin sekä tarjota
korkean käytettävyyden konesalipalveluita.

Internet ja verkko

DevNet Datacenter Aleksi internet ja verkko

Palvelinsalissa on nopea 1 Gbit/s kuituyhteys sekä 5 Gbit/s runkoverkko. Asiakkaalle on mahdollista avata oma kuituyhteys
halutulle operaattorille. Palvelinsalissa on järeät VPN-laitteet, joiden avulla asiakkaille saadaan toteutettua
kustannustehokkaasti VPN-yhteydet oman toimipisteen ja palvelinsalin välille. Internet-yhteyden häiriötön toiminta taataan kahdennetulla yhteydellä. Myös palvelinsalin runkoverkko on kahdennettu.

Sähkö

Palvelinsalin keskeisen sijainnin ansiosta (Lahden keskusta) sähkönjakelu tapahtuu useasta eri suunnasta. Koko palvelinsali on kahdennetun UPS-järjestelmän takana, joka varmentaa sähkön useaksi tunniksi mahdollisen sähkökatkoksen varalta. UPS-järjestelmää kasvatetaan modulaarisesti tarpeen vaatiessa.

Jäähdytys

DevNet Datacenter Aleksi lauhdutus ja jäähdytys

Jäähdytys on toteutettu ekologisella lauhdutusmenetelmällä. Koko jäähdytysjärjestelmä on kahdennettu. Jäähdytysjärjestelmän kokonaan vikaantuessa varajäähdytyksenä käytetään vesijohtovettä, joka voidaan ajaa jäähdytysjärjestelmään ilman sähköä. Jäähdytysmenetelmänä on käytetty ns. kuumakäytävämenetelmää, jonka avulla jäähdytysilmaa voidaan ohjata tehokkaasti ja ekologisesti.

Video- ja kulunvalvonta

Palvelinsalissa on korkean turvallisuuden kulunvalvonta. Kulku palvelinsaliin tapahtuu erittäin luotettavan iiristunnistuksen avulla. Palvelinsaliin pääsee ainoastaan nimetyt DevNetin työntekijät. Vierailut tapahtuvat aina saatettuina. Palvelinsalin videovalvonta tallentaa videokuvaa 24/7.

Paloturvallisuus ja sammutusjärjestelmä

DevNet Datacenter Aleksi kaasusammutusjärjestelmä

Koko palvelinsali on toteutettu paloturvallisilla materiaaleilla ja palo-ovella. Tulipaloa varten palvelinsalissa on sähkövarmennettu ja henkilöturvallinen Argon-kaasusammutusjärjestelmä. Kaasusammutusjärjestelmän automatiikka huolehtii automaattisesta palosammutuksesta.

Ympäristön valvonta

Laajaan ympäristön valvontaan kuuluu palvelinsalin lämpötilan, ilmankosteuden ja vesivuotojen seuranta. Ympäristön
muutoksista hälytetään 24/7 DevNetin avainhenkilöille sekä vartiointiyritykselle.

Infran valvonta

Käytössä on monipuolinen infran valvonta- ja hälytysjärjestelmä. Valvonta kattaa verkon, palvelimet, varavirtajärjestelmät
sekä ilmastoinnin. Muutokset infrassa hälytetään 24/7 DevNetin avainhenkilöille.


Virtuaalipalvelimet

DevNetin virtuaalipalvelimet soveltuvat hyvin tavanomaista raskaampien kotisivujen sekä erilaisten tuotantosovelluksien, järjestelmätestausten ja toimistopalvelimien alustoiksi.

Virtuaalisoinnin etuna on kustannustehokkuus, joka perustuu fyysisen palvelinkoneen kapasiteetin jakamiseen itsenäisten käyttöjärjestelmien kesken. Asiakas maksaa vain osuudestaan ja saa ilman laitehankintoja webhotellia järeämmät puitteet tietojärjestelmilleen. Palvelimen jakamisesta huolimatta ratkaisun tietoturvallisuus on huippuluokkaa.

Asiakas hallinnoi virtuaalipalvelintaan omilla pääkäyttäjätunnuksillaan, joten sovellusten asentaminen ja päivittäminen onnistuu tarvittaessa ilman ulkopuolista apua.

Omat palvelimet ja DevNetin laitetilat

Järeitä tietojärjestelmiä varten on syytä asentaa oma palvelin tai useamman laitteen yhdistelmä. DevNet toimittaa asiakkailleen palvelinlaitteistoja avaimet käteen -periaatteella. Yritysten jo olemassa olevat palvelimet voidaan siirtää DevNetin teknisiin laitetiloihin.

Palvelimen sijoittaminen DevNetin valvottuihin laitetiloihin parantaa olennaisesti tietojärjestelmien turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Palvelinlaitteiden ylläpidon voi antaa osittain tai kokonaan meidän hoidettavaksi. 

DevNet Datacenter Aleksi